Biovac pumpstationer

Biovac pumpstationer är den optimala lösningen när avloppsvatten måste pumpas från en eller flera fastigheter fram till reningsverk eller kommunala avloppsledningar.

Stationerna är producerade i rotationsgjuten polyetylen och levereras komplett med avloppspump, kopplingsfot, gejderrör, rördelar, backventil och automatikskåp.

Fördelar med Biovac pumpstationer:

  • Behöver normalt inte förankras på grund av tankens form.
  • Modern pumpstyrning och nivåvakt med ultraljud.
  • Isolerat innerlock förhindrar frysning.
  • Rör med färdiga fästen för styrskåp och kabeldragning.
  • Kvalitetstestad av VTT i Finland.
  • ITT Flygt skärande pump.
  • Flexibel placering av inlopp som borras på plats.
  • Rördelar i rostfritt stål.
  • Backventil, avstängningskran och spolpunkt.
Biovac 1100 pumpstation

Biovac® 1100

Ladda ned

Biovac Arctic pumpstationPumpen

Pumpens kapacitet är dimensionerad så att den ger självrensningshastighet, cirka 0,7 meter per sekund oavsett ledningsdimension, vilket blir 0,8 liter per sekund i diameter 40, 1 liter per sekund i diameter 50 och 1,6 liter per sekund i diameter 63.

Detta är beräknat med utgångspunkt i PE ledningar i tryck-klass PN 10. De uppgivna ledningslängderna vid en given lyfthöjd skall INTE överskridas. Vi rekommenderar då att antingen gå upp i pumpstorlek eller ledningsdimension.

Vid behov av andra längder eller lyfthöjder ta kontakt med leverantören.