Återförsäljare i Norrbotten och Västerbotten

Biovac minireningsverk och avloppsanläggningar

Här hittar du alla våra återförsäljare av Biovac minireningsverk och avloppsanläggningar för samfälligheter och bostadsområden i Norr- och Västerbotten. Saknas det återförsäljare på din ort, kontakta oss så hjälper vi dig!

Norrbotten
Luleå

Arctic Bygg
Michael Fant
070-333 41 63
michael@arcticbygg.se
Sjöfartsgatan 20, 974 37 Luleå
www.arcticbygg.se

Björsby Rör
Roland Kangas
070-559 99 88
roland@bjorsby-ror.se

Västerbotten
Umeå

Nordmalings Grävteknik AB
Klas Andersson
Långed 74
914 90 Nordmaling

070-308 93 60
klas@ngtab.nu
www.ngtab.nu