Återförsäljare i Norrbotten

Biovac minireningsverk och avloppsanläggningar

Här hittar du alla våra återförsäljare av Biovac minireningsverk och avloppsanläggningar för samfälligheter och bostadsområden i Norrbotten. Saknas det återförsäljare på din ort, kontakta oss så hjälper vi dig!

Luleå

Arctic Bygg
Michael Fant
070-333 41 63
michael@arcticbygg.se
Sjöfartsgatan 20, 974 37 Luleå
www.arcticbygg.se

Björsby Rör
Roland Kangas
070-559 99 88
roland@bjorsby-ror.se