FAQ
Frågor och svar

Här finns svar på många av de frågor som man kan undra över innan man väljer avlopp. Men många frågor är hämtade från vår kundtjänst. Klicka på flikarna för att komma till rätt område.

Hur går det till när man skaffar Biovac?

Första steget när du ska byta avlopp är att din Biovac-återförsäljare kommer hem på ett kostnadsfritt hembesök och tittar på tomtens förutsättningar. Hen ger dig sedanförslag på lämplig avloppslösning – helt utan kostnad.

När du valt avloppslösning är det dags att ansöka om utsläppsrätt för avloppet hos kommunen. När vi sedan tecknat köpekontrakt hjälper vi dig med ansökan och sköterdessutom alla kontakter med kommunen tills tillståndet är klart.

Medan du väntar på att ditt tillstånd blir godkänt, påbörjar vi planeringen förinstallation av ditt nya avlopp från Biovac. Viktigt att tänka på är att märka ut var vatten- och elledningar finns på tomten.

När ditt tillstånd är godkänt avtalar vi om leverans och installation av din anläggning. Våra certifierade återförsäljare är ofta gräventreprenörer och hjälper dig med installation. Övriga samarbetar med gräventreprenörer som är certifierade av Biovac.

När din nya anläggning är driftsatt gör vi en kvalitetskontroll för att säkerställa fullgod funktion. Nu byggs bakteriefloran upp i reningsverket. Efter tre månader görs en första service då vi tar prover, ställer in flöden och kopplar in flockningsmedlet.

Tänk på ditt Biovac minireningsverk som ett husdjur. Det innehåller många goda bakterier som hjälper dig att rena ditt avlopp. Vårda dina bakterier så får du en anläggning som ger låga driftskostnader och är hållbar i längden.

Luta dig tillbaka och njut av totalt trygghet. Serviceavtalet med Biovac trygg innehåller bl.a. ett unikt åtagande i hela avloppets livslängd. Vid fel inleds en åtgärd inom 24 timmar från första kontakt. Det gäller både vardag och helg.

Kan jag installera Biovac till mitt fritidshus

Det beror på hur lång tid ni är borta från boendet. Våra reningsverk är programmerade att gå ner på ”sparlåga” när datorn känner av att inget nytt vatten kommer in i anläggningen. Vi klarar då av att hålla biologin vid liv i upp till sex månader. Det bevisar tesen om att biologin är extremt viktig och något man ska tänka på vid avloppsvalet.

Varför ska jag välja Biovac med hög skyddsnivå

För att klara framtidens krav och inte riskera att behöva göra ytterligare åtgärden på ditt avlopp ska du välja hög skyddsnivå med certifiering. Då vet du att du får rätt förutsättningar. Biovacs reningsverk är testade, godkända och certifierade enligt EN 12566-3. Det innebär att våra reningsverk klarar den högsta klassificeringen inom miljöskydd. Det är mycket viktigt att du tittar på detta när du väljer avlopps-lösning.

Kan kommunen kräva någon form av efterpolering?

Inte för att rena enligt hög skyddsnivå, vilket vi klarar i vår process i reningsverket. Dock kan en extra känslig miljö vid utsläppspunkten, t.ex. en badplats, göra att miljökontoret i din kommun vill ha en extra barriär innan vattnet når ett dike.

Använda gammal trekammar-brunn

Nej, du ska inte behålla din gamla trekammarbrunn. Dels vet vi idag att en trekammarbrunn inte håller tätt i mycket mer än några år. Ditt nya Biovac behöver faktiskt fekalier för att skapa en fungerande bakterieflora. till sist finns det inget behov alls då Biovac minireningsverk tar hand om hela reningsprocessen och har mycket hög kapacitet. 

Hur gör jag vid röd lampa?

När den röda lampan lyser bör du kolla om vattennivån är ovanligt hög i reningsverket. Om du, mot vår inrådan, har påkopplat dagvatten- och dräneringsrör kan detta vara en orsak till förhöjd vattennivå. 

Den vanligaste anledningen till ett larm är att kunden har haft ovanligt många besökare under kort tid, som t.ex. vid en högtid. I så fall kan det vara så att vattennivån tillfälligt har höjts då reningsverket inte hunnit jobba undan hela överskottet. Då kan du prova att vänta några timmar så att vattnet hinner att behandlas. Om det fortfarande lyser rött ska du kontakta din personliga servicetekniker.

KONTAKTA SERVICE

OBS! Reningsverket larmar redan när det är 500 liters kapacitet kvar till bräddavloppet*. Detta är alltså oftast inte någon fara.
*Bräddavlopp är ett rör för nödavrinning när vattennivån är extremt hög i reningsverket.

 

Måste jag göra underhåll?

Du ansvarar för ditt avlopp inför kommunen. Därför bör du göra egenkontroll av ditt minireningsverk en gång i månaden. På en Biovac kontrollerar du te.x:

 • Kontrollera nivå för flockningsmedel.
 • Kontrollera larm.

Hur ofta slamtömmer man?

Normalt slamtömmer man Biovac minireningsverk 1 gång per år för 1-2 hushåll. I jämförelse tömmer man en sluten tank mellan 3-6 gånger per år och en trekammarbrunn töms mellan 1-3 gånger per år.

Kan man rena endast BDT?

Nej. Bad-, disk- och tvättvatten räcker inte som avloppsvatten. Vårt reningsverk kräver nämligen näringen som finns i toalettvattnet. Skall du rena BDT-vatten använder du våra BDT-lösningar.

Varför serviceavtal?

Alla typer av rening av avloppsvatten kräver tillsyn. En anläggning blir inte bättre än hur den sköts och för att optimera reningen krävs tillsyn och justeringar av behörig och kunnig servicepersonal.

Serviceavtalet är därför din trygghet. Genom att teckna ett serviceavtal med Biovac Trygg kommer ditt minireningsverk att fungera bra under hela livslängden.

Vad gör serviceteknikern?

 • PLC avläses och resultat noteras på serviceschema.
 • Slamvolym kontrolleras i reaktor. Resultat registreras.
 • Mätning av fosfor och PH på utgående vatten utförs.
 • Tempratur på vattnet i reaktorn mäts.
 • Utloppsvatten från utloppspump kontrolleras.
 • Blåsmotor kontrolleras och gås igenom efter 30 000 driftstimmar.
 • Luftfilter i skåp kontrolleras och ev. rengörs.
 • Luftslangar och kopplingar ses över.
 • Doseringsutrustning rengörs, kontrolleras och ev. slangar byts ut.
 • Man fyller på flockningsmedel.
 • Pumparnas funktion kontrolleras (manuell körning).
 • Alla funktioner kontrolleras (också larm). Manuell körning.
 • Testprogram körs och komponenterna kontrolleras.
 • Om möjligt spolas pumpar, rör och skiljeväggar med vatten.
 • Alla värden samt noteringar om anläggningen journalförs både på papper och i databas. Kopia skicka via e-post till fastighetsägaren.