Vi kan stora avloppsprojekt

Projektlösningar för gråvatten

Vi har BDT-lösningar till stora specialprojekt där man eftersträvar en optimal, hållbar och kostnadseffektiv lösning för gråvatten.