Bygget på Väderöarna går framåt

Bygget på Väderöarna fortskrider som planerat! Reningsverket kommer att uppföras andra veckan i april.

vo