Bra att veta om enskilt avlopp

Alla vill ha en bekymmersfri och långlivad avloppsanläggning. I broschyren ”Bra att veta om enskilt avlopp” ger vi dig råd om vad som är viktigt att tänka på vid val av avloppsteknik.

Ladda ner broschyren (pdf) här!

bra-att-veta-uppslag-2014

Arbetsplats: Väderöarna

I dagarna påbörjas installationen av reningsanläggningen på Väderöarna. Byggnaderna är redan på plats och nu börjar vårt arbete med att montera reningsverket. Anläggningen är en SBR 0205 och målet är att allt ska stå klart i lagom till sommaren.

plogjarnet

Ny studie visar att kretslopp från avloppsslam kan uppnås

I en ny rapport publicerad av Waste Refinery, visas möjligheten till ett kretslopp baserat på befintlig infrastruktur och befintliga processer i dagens samhälle. Genom att bränna avloppsslam från kommunala reningsverk, där flockningsmedel används för att binda fosfor, tillsammans med returträflis (RT-flis) visar nu nya studier på att fosforn går att återföra till jordbruksmark. Askan från förbränningen innehåller fosforhalter på 3-4% och renheten hos aluminiumfosfaten är mycket hög. Detta innebär att oönskade ämnen och tungmetaller som finns i avloppsslam inte återförs till och förorenar åkermark.

Detta skapar helt nya förutsättningar när det gäller målet om återföring av fosfor till åkermark. Separerade system såsom vakuum-toaletter, urinseparation m.m. är ofta förknippade med höga investeringskostnader för den enskilde fastighetsägaren och ställer krav på investeringar i infrastruktur i from av våtkomposter. Urinhantering etc är alltså inte längre ett måste för att kunna uppnå målet om återföring av fosfor till åkermark. Befintliga flispannor runt om i landet kan med enkelhet användas för att förädla det avloppsslam som redan idag finns i de kommunala reningsverken eller de mindre så kallade minireningsverken. Vinnare är miljön, kommuner samt de enskilda fastighetsägaren. Det viktiga är att de lösningar som installeras med avseende att rena avloppsvatten, oavsett om det rör sig om 1 hushåll eller flera, nu kan koncentreras till de tekniska lösningar som kräver små ingrepp på fastigheter och som långsiktigt kommer fungera över tiden.

Bygget på Väderöarna går framåt

Bygget på Väderöarna fortskrider som planerat! Reningsverket kommer att uppföras andra veckan i april.

vo

Tider, adress och karta för Avloppsdagarna Holmen 8-9 mars!

Prognoserna säger att vi skall få bra väder och kanske lite vårkänslor med temperaturer runt 7-9 grader.

Vi kommer ha öppet mellan 9.00 och 16.00 båda dagarna.

Följande tider kommer vi att ha genomgång inne i samlingsrummet med plats för ett 20-25 tal personer åt gången för genomgång om avlopptekniker, vad man bör kan tänka på samt frågestund:

Kl. 10.00
Kl. 12.00
Kl. 14.00

Varmt välkomna!

Från Uddevalla: Kör Fjällvägen förbi Havskurentippen. Följ Skyltning mot Valbo Ryr.
Från Munkedal: Kör mot Valbo Ryr. Efter kyrkan sväng mot Uddevalla.
Adress: Gårdsjövägen, 458 92 Färgelanda.

Kartaholmen

Vi flyttar – Ny adress från 1 mars 2014

Vi flyttar till större och mer ändamålsenliga lokaler och har ny adress från och med 1 mars 2014!

F.o.m. 1 juli kommer även lager att vara där för in och utleverans.

Vår nya post och besöksadress blir:
Bra Miljöteknik Sverige AB
Kurödsvägen 9, (våning 4)
451 55 Uddevalla

Telefonnummer kommer att vara som tidigare

Nyakontoret

Vi hälsar nya såväl som gamla kunder välkomna dit!

Servicetekniker – Västra Götaland

Vi söker servicetekniker för service och underhåll av minireningsverk för avloppsrening.
Sökanden skall ha god erfarenhet inom serviceyrke och montering, gärna inom vvs och el, ha god allmän teknisk kunskap och klara av att arbeta strukturerat och med stort eget ansvar över planering och arbete.

Sökanden skall ha körkort och med fördel ha BE och god vana vid att köra bil med släp då uttransporter är mycket förekommande.
Arbetstiderna kan med kort varsel vara varierande och sökanden skall kunna vara flexibel i arbetstider då även arbete helgtid förekommer. Resor med övernattning kommer också att förekomma.

Tjänsten utgår från Uddevalla

Ny försäljningsansvarig för Sverige

Tack vare stor efterfrågan på våra reningsverk och fler återförsäljare runt om i landet har vi anställt ny medarbetare med ansvar för återförsäljare och försäljning i Sverige!

MagnusEMagnus Eklund har utbildning inom anläggning och stor erfarenhet inom försäljning.

Den senaste tiden har Magnus utbildats inom miljöteknik och förnyelsebar energi. Magnus Eklund kommer från början ifrån Dalarna men bor idag utanför Uddevalla med sin familj.

Vi ser fram emot ett gott samarbete och hälsar honom varmt välkommen till oss och vet att han kommer att ytterligare höja servicen mot våra kunder!

Avloppsdagar 8-9 mars

Välkommen till Holmen, ca 15 km utanför Uddevalla.
Här kommer vi att visa Holmens samfällighets reningsverk för 90 hushåll, visa reningsverk även för enskilda hushåll samt ha föreläsningar och frågestunder i samlingslokalen.

Vi kommer hålla öppet från 9.00-16.00.

Tider för föreläsningar kommer att publiceras senare.

Adress:
Holmenvägen
458 92 Färgelanda