Goodtech Environment AS investerar i Bra Miljöteknik Sverige AB

Norska Goodtech Environment AS går in som delägare i företagets svenska återförsäljare Bra Miljöteknik Sverige AB som har sitt säte i Uddevalla. Syftet med delägarskapet är att stå redo inför en fortsatt ökande försäljning på den svenska marknaden.

De norsktillverkade minireningsverken från Biovac har genom importören Bra Miljöteknik Sverige AB haft stora framgångar på den svenska marknaden. Så stora att tillverkaren Goodtech Environment AS nu väljer att gå in som delägare i den svenska importören. Bakgrunden till affären är att rusta inför en fortsatt ökande efterfrågan på företagets reningsverk.

– Bra Miljöteknik upplever en stark tillväxt på den svenska marknaden, och den förväntas öka betydligt under de kommande åren, säger Petter Mellquist, VD för Goodtech Environment AS.

Genom att Goodtech Environment AS nu äger 33,5 % av Bra Miljöteknik knyts företagen närmare varandra och den norska tillverkaren kan på ett tydligare sätt följa framgångarna i Sverige. För Bra Miljöteknik innebär affären en trygghet inför kommande satsningar.

– Att Goodtech går in som delägare betyder att vi kan satsa ännu mer på att utveckla vår verksamhet, dels vid huvudkontoret i Uddevalla men också ute i landet, säger Terje Skaarnes, VD för Bra Miljöteknik Sverige AB. Förhoppningen är att vi ska fortsätta växa och det innebär i förlängningen att vi kan erbjuda ännu bättre service till både nya och befintliga kunder.

Om Bra Miljöteknik Sverige AB:
Bra Miljöteknik Sverige AB är svensk importör av reningsverk och pumpstationer från norska Biovac. Bakom Biovac står Goodtech Environment AS som är marknadsledande i Norden inom leverans och drift av minireningsverk. Bra Miljöteknik har sitt huvudkontor i Uddevalla men finns representerade av lokala återförsäljare runt om i landet.

Kontaktperson:
Terje Skaarnes, VD, Bra Miljöteknik Sverige AB
tfn: 0522-13 003
e-post: terje@bramiljo.se