Biovac FD 10 N GRP

Minireningsverk för nedgrävning med kapacitet för två hushåll

Biovac FD 10 N GRP är vår nedgrävda anläggning för 2 hushåll eller 10 personer. Minireningsverket är byggt i glasfiberarmerad polyester med styrskåp i rostfritt stål ovan markytan. Tanken kan förses med förhöjningshals för djupare nedgrävning.

FD 10 N GRP kombinerar hög kapacitet och driftsäkerhet med en kompakt och installationsvänlig design. Perfekt för 2 hushåll som går samman om gemensam avloppsanläggning eller för det enskilda hushållet med större kapacitetsbehov.

Kapacitet: 10 p.e

Antal hushåll: 2

Installation: nedgrävning

Slamtömning/år: 1

CE-märkt och certifierat för hög skyddsnivå.