Biovac FD 15 N GRP

Minireningsverk för nedgrävning med kapacitet för tre hushåll

Biovac FD 15 N GRP är vår nedgrävda anläggning för 3 hushåll eller 15 personer. Minireningsverket är byggt i glasfiberarmerad polyester med styrskåp i rostfritt stål ovan markytan. Tanken kan förses med förhöjningshals för djupare nedgrävning.

FD 15 N GRP kombinerar hög kapacitet och driftsäkerhet med en kompakt och installationsvänlig design. 1-2 slamtömningar per år ger billigare ägande.

Kapacitet: 15 p.e

Antal hushåll: 3

Installation: nedgrävning

Slamtömning/år: 1-2

CE-märkt och certifierat för hög skyddsnivå.