Biovac®
FD 15 P.E-FD 35 P.E

Minireningsverk för i anläggningsrum med kapacitet för tre till sju hushåll

Biovac FD 15 P.E – FD 35 P.E skapar möjligheter för husägare att gå samman och äga ett minireningsverk tillsammans. Resultatet blir en lättskött anläggning med reducerade kostnader för varje hushåll, både vad gäller investering och årligt serviceavtal. Gemensamt för samtliga minireningsverk från Biovac® är att endast ett fåtal rörliga delar finns i reningsprocessen. Få känsliga komponenter ger lång livslängd och lättskötta anläggningar.

Liten slamproduktion ger låga slamtömningskostnader och enklare hantering.

Kapacitet: 15-35 p.e

Antal hushåll: 3-7

Installation: inomhus

CE-märkt och certifierat för hög skyddsnivå.

Biovac - made in Norway since 1982