Biovac FD 5 I & FD 10 I

Minireningsverk för placering inomhus med kapacitet för ett till två hushåll

Biovac FD 5 I och FD 10 I är våra minsta minireningsverk för placering i anläggningsrum. Med en inomhusanläggning (I) krävs inga eller minimala ingrepp i trädgården. Reningsverket placeras i ett frostfritt utrymme inomhus och mottagningstanken kan antingen grävas ned eller placeras på golv. Dessa anläggningar lämpar sig därmed väl för bergstomter där grävning inte är möjlig.

Tack vare att anläggningen är utrustad med slamtorkar kan slammet komposteras av ägaren själv. Det innebär att reningsverket kan placeras på platser dit slamtömningsbil inte når, till exempel på öar eller i fjällvärlden. Därmed slipper ägaren även kostnaden för slamtömning.

Kapacitet: 5 eller 10 p.e

Antal hushåll: 1 eller 2

Installation: inomhus

Slamtork: möjlighet till egen slamhantering

CE-märkt och certifierat för hög skyddsnivå.