Biovac FD 5 N GRP

Minireningsverk för nedgrävning med kapacitet för ett hushåll

Andra generationens Biovac FD 5 N GRP minireningsverk har fått ett nytt utseende och ny utformning av tanken. Anläggningen är byggd i glasfiberarmerad polyester med styrskåp i rostfritt stål ovan markytan. I övrigt har den samma driftsäkra konstruktion och komponenter som Biovac FD 5 N PEH.

Flexibiliteten hos Biovac FD 5 N GRP minimerar entreprenadens omfattning med lägre installationskostnad som följd. In- och utlopp nära markytan gör att FD 5 N GRP passar utmärkt där schaktdjupet är begränsat. Minireningsverket kan förses med förlängningshals i de fall avloppsrören ligger djupt.

Kapacitet: 5 p.e

Antal hushåll: 1

Installation: nedgrävning

Slamtömning/år: 1

CE-märkt och certifierat för hög skyddsnivå.