Biovac FD 5 N PEH

Minireningsverk för nedgrävning med kapacitet för ett hushåll

Biovac FD 5 N PEH är ett av marknadens modernaste och mest lättskötta minireningsverk. Anläggningen består av en tank på 4 kubikmeter i rotationsgjuten polyeten. Den robusta och kompakta designen gör reningsverket lätt att gräva ned, något som ger snabbare hantering och lägre kostnader för entreprenad. Alla komponenter, inklusive styrelektronik, är placerade inuti enheten under markytan. Minireningsverket kräver alltså inga kompletterande styrskåp i trädgården, tankens servicelucka är det enda som syns ovan jord.

Kapacitet: 5 p.e

Antal hushåll: 1

Installation: nedgrävning

Slamtömning/år: 1

CE-märkt och certifierat för hög skyddsnivå.

Biovac - made in Norway since 1982