Serviceavtal med kostnadskontroll – total trygghet

Vi vet att våra produkter håller hög kvalitet och att kostnaderna för underhåll och delar är låga. Men för att du som anläggningsägare ska känna dig lika trygg som oss har vi tagit fram ett unikt serviceavtal med kostnadskontroll. Avtalet ger dig kontroll över dina kostnader och du behöver inte vara orolig för höga oförutsedda utgifter på ditt reningsverk.

Skulle oturen vara framme betalar du endast en egenavgift för att få felet reparerat, även vid handhavandefel!

Klicka här för ett läsa mer om Serviceavtal med kostnadskontroll eller kontakta oss för fullständiga villkor.kostnadskontroll