Biovac – ett avlopp för hela livet

Framgångssagan om Biovac började med norrmannen Leif Rönsen i slutet av 70-talet. Efter en resa till USA, där han tittade på avloppslösningar, inspirerades han till att ta fram en prototyp för ett reningsverk. 1982 lanserades så en produkt under namnet Biovac. Produkten blev en stor succé och företaget växte år efter år. Idag arbetar ca. 60 personer i Skandinavien med allt från forskning och utveckling till produktion, försäljning och kundservice

Våra produkter har förstås utvecklats under åren men grundprincipen är densamma. Reningen sker genom en biologisk process, som utnyttjar de bakterier och mikro­organismer som finns naturligt i avloppsvattnet. Kvar blir bara en mycket liten mängd slam. Biovac finns självklart för alla markförhållanden och tomtlägen. Vissa modeller kan t.o.m. utrustas med slamtork och kan då placeras på otillgängliga platser där slamtömning inte är möjlig.

Det finns något våra kunder värdesätter extra mycket med Biovac, och det är att kunna ägna sin tid åt annat än att serva sitt avlopp. De har t.ex. en personlig servicetekniker som kan komma inom 24-timmar vid behov. Lägg där till ett unikt serviceavtal, Biovac Trygg, ett åtagande för både kund- och produktrelaterade fel som gäller hela avloppets livslängd. Du står endast för en egenavgift om något uppstår utanför garantins omfattning. Både arbete och material ingår.

Biovac har marknadens mest nöjda kunder genom bekväma, hållbara och ekonomiska lösningar. Man vill helt enkelt få en tryggad lösning för framtiden. Så gör som tusentals kunder i hela Skandinavien redan gjort. Låt oss på Biovac ta hand om ditt avlopp, så du kan göra något annat.