Biovac i historien

1979

Grundaren Leif Rönsen tar med sig idén om rening av avlopputsläpp från spridd bebyggelse efter en vistelse i USA. På Kapellveien i Kolbotn startar den första utvecklingen av Biovac husanläggningar, något som skall visa sig att bli fundamentet i utvecklingen av det som snabbt blev en marknadsledare i branschen genom flera årtionden.

1982

Biovac AS blir formellt etablerat som företag, produktionen startar upp och arbetet med att marknadsföra lösningar mot både kunder och miljömyndigheter är högt prioriterat.

1983

Biovac AS flyttar från Kolbotn till Noractor-gården på Sörumsand.

1985

SFT rekommenderar mot bakgrund av NIVA och Aquateams provrapporter Biovac-lösningen som ett alternativ till konventionell sandfilteranläggning. Baserat på denna rekommendation tar SFT samtidigt till orda för att upprätta en central typgodkännande lag för minireningsanläggning.

Denna lag har sedan juni 1986 varit ett nyttigt verktyg för producenter, kunder och miljömyndigheter. Typgodkännandet var den nationella standarden fram till den blev avlöst av den gemensamma europeiska standarden EN 12566-3 i august 2008.

1986

Sedan starten är nästan ca 1 900 reningsanläggningar satt i drift över stora delar av landet. Som tillägg startar produktionen av större reningsanläggningar (Avloppsreningsverk).

1989

Biovac presenterar en ny generation minireningsanläggning klar för marknaden, baserad på SBR-teknologin. Denna anläggning får beteckningen FD anläggning (Fill and Draw), och producerar idag i storleken 5 pe – 35 pe.

1992

Biovac bygger SBR-anläggningar vid Hornindalsvattnet – Europas renaste insjö. Därefter följer två nya leveranser med utsläpp till samma insjö år 1992 och det är också det året när Biovac firar sina första 10 år.

1996

Biovac AS köps upp av miljöteknologiföretaget Goodtech ASA med huvudsäte i Sandefjord. Administration och produktion fortsätter i Sörumsand.

1997 och 2000

”Även om det är en tung investering för en liten kommun, är det viktig att ta vara på de värden som rent vatten ger oss i framtiden” säger Jarle Tvinnereim i Hornindal kommun.

1998

Biovac bygger Tvedestrand kommun nya centralreningsanläggning; Norges största biologiska reningsanläggning baserat på SBR-processen.

Anläggningen har en kapacitet på 5 000 p.e och är utrustad med en lakvattenbädd för efterbehandling av slam.

2000

Biovac presenterar ännu en gång en ny generation minireningsanläggning, denna gång en anläggning för nedgrävning. Anläggningen får benämningen FD (Fill and Draw) och N (Nedgrävd).

Anläggningen blir en stor succé, och stadigt en viktigare del av företagets tillväxt.

2007

Dotterbolaget Biovac Sverige AB med huvudkontor i Göteborg etableras, för att ta hand om en stadigt växande marknad för små och medelstora avloppsreningsanläggningar i Sverige.

2008

Biovacs minireningsanläggning blir godkänd enligt den gemensamma europeiska standarden (EN 12566-3) som ersätter den nationella typgodkänningslagen. Biovac signerar också företagets störste enskilda kontrakt med Odda kommun om utbyggande av Håra och Seljestad avloppsreningsanläggning.

2011

Samarbete inleds med Bra Miljöteknik Sverige AB för försäljning och service av Biovacs produkter i Sverige som från 1 mars 2011 tar över ansvaret. Följande år växer Biovac som varumärke på den Svenska marknaden och blir en av Sveriges största leverantörer av reningsverk för enskilda hushåll samt avloppsreningsverk.

2019

Som ett steg i att bli tydligare och ännu mer kundfokuserad i Skandinavien, förvärvar det norska moderbolaget Biovac Environmental Technology AS samtliga aktier i Bra Miljöteknik Sverige AB. Bolaget Biovac Sverige AB bildas med ambitionen att fortsatt vara Sveriges ledande avloppsleverantör inom marknaden för enskilda avlopp och avloppsreningsverk.