Frågor & svar

Här svarar vi på våra mest förekommande frågor. Har du en fråga som inte besvaras här är du välkommen att kontakta oss.

Kan jag rena mitt grå-/bdt-vatten (bad, disk, tvätt) med ert reningsverk?

Nej. Vårt reningsverk kräver näringen som finns i toalettvattnet. Skall du rena BDT-vatten använder du vår Biovac BDT-lösning.

Krävs det infiltration/markbädd efter ert reningsverk?

Nej, inte för att rena enligt hög skyddsnivå vilket vi klarar i vår process i reningsverket. Dock kan en känslig miljö vid utsläppspunkten göra att miljökontoret i din kommun vill ha en extra barriär innan vattnet når ett dike. Det löser man oftast med att göra en liten makadambädd eller någon av våra efterpoleringslösningar.

Kan jag ha ett reningsverk till mitt fritidshus?

Det beror på hur lång tid ni är borta från det. Våra reningsverk är programmerade att gå ner på ”sparlåga” när datorn känner av att inget nytt vatten kommer in i anläggningen. Vi klarar då av att hålla biologin vid liv i upp till sex månader.

Måste jag ha serviceavtal?

Ja. Vi säljer inga reningsverk utan serviceavtal. Alla typer av rening av avloppsvatten kräver tillsyn. En anläggning blir inte bättre än hur den sköts och för att optimera reningen krävs tillsyn och justeringar av behörig och kunnig servicepersonal.

Dessutom är det en trygghet för dig som kund och en garanti för att din anläggning ska fungera under lång tid framöver.

Klarar era reningsverk hög skyddsnivå?

Ja. Vi är dessutom certifierade enligt EN 12566-3.

Hur ofta måste jag slamtömma?

En gång per år för anläggningar för ett till två hushåll.