Reningsverk för upp till 500 hushåll!

Hos oss på Biovac finns inte bara minireningsverk för enskilda eller mindre grupper av hushåll. Vi bygger även större reningsanläggningar, så kallade SBR-anläggningar. Biovacs SBR-anläggningar storleksanpassas efter den kapacitet som krävs och kan byggas för att betjäna 8-500 hushåll.

En SBR-anläggning från Biovac är ett mycket bra alternativ för fastigheter som inte har kommunalt avlopp. Genom att bygga ett mindre reningsverk i närhet till de berörda fastigheterna minskas både investerings- och driftskostnaderna jämfört med en utbyggnad av det kommunala avloppsnätet. Ingreppet i landskapet blir mindre och anslutningsavgiften för fastighetsägaren kan reduceras rejält.

Läs mer om Biovac SBR-anläggningar i vår broschyr,
”Avloppslösningar för samlad bebyggelse”, läs broschyren här!sbr_thumb