Biovac® service

Vi finns till när du behöver oss!

Vi tecknar alltid serviceavtal med anläggningsägaren, vilket innebär att certifierade servicerepresentanter utför tillsyn och underhåll av reningsverket. Ett serviceavtal ger också kommunens miljökontor en säkerhet för stabil drift med tillfredställande reningsresultat.

Extra trygghet med kostnadskontroll
Nu erbjuder vi även ett särskilt serviceavtal för dig som vill ha lite extra trygghet. Med vårt serviceavtal med kostnadskontroll får du kontroll över dina kostnader och råkar inte ut för oförutsedda höga utgifter på ditt reningsverk. Läs mer om serviceavtal med kostnadskontroll nedan.