Biovac serviceavtal

Vi finns till när du behöver oss!

Vi tecknar alltid serviceavtal med anläggningsägaren, vilket innebär att certifierade servicerepresentanter utför tillsyn och underhåll av reningsverket. Ett serviceavtal ger också kommunens miljökontor en säkerhet för stabil drift med tillfredställande reningsresultat.

Extra trygghet med Biovac Trygg
Med vårt serviceavtal som kallas Biovac Trygg får du kontroll över dina kostnader och råkar inte ut för oförutsedda höga utgifter på ditt reningsverk. Läs mer om Biovac Trygg nedan.