Biovac kostnadskontroll

Total trygghet,
total kontroll

Genom att välja ett reningsverk från Biovac säkerställer du som fastighetsägare att du har investerat i produkter med hög kvalitet och lång livslängd. Men att vi som har arbetat med produkterna under lång tid vet att kostnaderna för underhåll och delar är låga övertygar kanske inte den enskilde fastighetsägaren helt och fullt.

Med vår vetskap om kvaliteten i våra produkter kan vi erbjuda våra kunder ett helt unikt serviceavtal: Biovac kostnadskontroll. Detta för att du som kund tryggt ska kunna planera dina kostnader och inte råka ut för oförutsedda höga utgifter på ditt reningsverk. Serviceavtal med kostnads­kontroll är framtaget för våra produkter för 5 till 10 PE.

Biovac kostnadskontroll

Detta ingår i Biovac kostnadskontroll:

Biovac kostnadskontroll

Skulle du få stopp på din anläggning till följd av fel i reningsverket oavsett om det är komponentfel eller handhavandefel betalar du som fastighetsägare en egenavgift på för närvarande 800 kronor. Skulle det vara fel på en komponent täcks både resa, arbete och nya komponenter inom egenavgiften. Om ett fel på komponenter sker inom garantitiden utgår självklart ingen egenavgift.

Gäller i 15 år
Serviceavtal med kostnadskontroll gäller i 15 år! Därefter reduceras årsavgiften med 20% och fortlöper som ett vanligt serviceavtal med ordinarie servicepunkter.

Är felet orsakat av yttre faktorer såsom åska eller översvämning täcker fastighetsägarens försäkring normalt sådana skador. Fel eller larmutryckning orsakade på grund av för höga inflöden, fel i entreprenad eller komponenter utanför reningsverket ingår ej.  I serviceavtalet ingår alla slitagedelar. Förbruknings­material såsom flockningsmedel ingår ej. För fullständiga villkor kontakta din återförsäljare eller oss på Biovac Sverige AB.

  • Arbete

  • Resa

  • Komponenter

  • Slitagedelar

Modeller som omfattas av kostnadskontrollen: Biovac FD 5 N PEH, Biovac FD 5 N, Biovac FD 10 N, Biovac FD 5 P.E, Biovac FD 10 P.E