BIOVAC MINIRENINGSVERK OCH AVLOPPSRENINGSVERK FÖR HELA LIVET

Minireningsverk och avloppsreningsverk från Biovac är en långsiktig investering för hela livet. Med unika Biovac Trygg serviceavtal för 1-10 hushåll blir investeringen ekonomisk, bekväm och miljövänlig. Du höjer dessutom värdet på din fastighet. Anläggningarna finns för både nedgrävning och placering inomhus. Samtliga avlopp är CE-märkta och certifierade enligt EN 12566-3.